•   ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്‌ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ളേ  നാവിൽ വെള്ളം ഊറുന്നു  അല്ലെ ,വെള്ളമിറക്കാൻ വരട്ടെ ഇവൻ എത്ര അപകട കാരി  ആണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് മതി കൊതിയൂറുന്നത്,
  •  മാതള നാരകം  ആരോഗ്യത്തിനു അത്യുത്തമം ആയുർവേദത്തിൽ മാതളം വേര് മുതൽ ഫലം വരെ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ,മാതള നാരകത്തിന്റ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്
  • ട്രെയിൻ യാത്രക്ക് രോഗികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ
    ട്രെയിൻ യാത്രക്ക് രോഗികൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ രോഗികൾക്കു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഇളവുകൾ ലഭിക്കും .ഇതിനുള്ള കണ്‍ സെഷൻ സെർട്ടിഫികറ്റുകൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. യാത്ര സൌജന്യം
Latest Blog Roll
shajilnew's picture

Our Activities and Services

shajilnew's picture

Reach Media services